• Liczba miejsc
  • Obecność na głosowaniach
  • Liczba poselskich zapytań i inicjatyw
  • Różnorodność słownictwa

Lista klubów parlamentarnych według liczby miejsc