Nowoczesna

opozycja

Podstawowe informacje

Katarzyna Lubnauer

Lider klubu

Liczba miejsc w parlamencie: 22
Media społecznościowe:

Poselskie zapytania i inicjatywy

Poseł/Posłanka
 • Adam Korol
 • Adam Lipiński
 • Agnieszka Hanajczyk
 • Agnieszka Ścigaj
 • Aldona Młyńczak
 • Aleksander Mrówczyński
 • Andrzej Gawron
 • Andrzej Kobylarz
 • Andrzej Kosztowniak
 • Andrzej Smirnow
 • Anna Białkowska
 • Artur Dunin
 • Artur Gierada
 • Beata Szydło
 • Czesław Sobierajski
 • Dorota Niedziela
 • Genowefa Tokarska
 • Grzegorz Wojciechowski
 • Halina Rozpondek
 • Halina Szydełko
 • Henryk Kowalczyk
 • Jacek Protas
 • Jacek Protasiewicz
 • Jan Kilian
 • Janusz Sanocki
 • Jarosław Sachajko
 • Jerzy Jachnik
 • Jerzy Kozłowski
 • Jerzy Paul
 • Joanna Augustynowska
 • Joanna Lichocka
 • Joanna Mucha
 • Joanna Schmidt
 • Józef Brynkus
 • Kazimierz Plocke
 • Kornel Morawiecki
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Krzysztof Szulowski
 • Krzysztof Truskolaski
 • Lidia Gądek
 • Małgorzata Pępek
 • Marek Hok
 • Marek Polak
 • Mariusz Orion Jędrysek
 • Michał Dworczyk
 • Mirosław Pampuch
 • Paweł Arndt
 • Piotr Naimski
 • Rafał Grupiński
 • Rajmund Miller
 • Robert Warwas
 • Ryszard Galla
 • Sławomir Neumann
 • Stefan Romecki
 • Tadeusz Aziewicz
 • Tadeusz Cymański
 • Teresa Glenc
 • Tomasz Cimoszewicz
 • Tomasz Piotr Nowak
 • Tomasz Szymański
 • Wojciech Szarama
 • Zbigniew Konwiński
 • Zofia Czernow
Adresat/-ka
 • minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
 • minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • minister cyfryzacji
 • minister edukacji narodowej
 • minister energii
 • minister finansów
 • minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
 • minister infrastruktury
 • minister infrastruktury i budownictwa
 • minister kultury i dziedzictwa narodowego
 • minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • minister obrony narodowej
 • minister przedsiębiorczości i technologii
 • minister rodziny, pracy i polityki społecznej
 • minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • minister rozwoju
 • minister sportu i turystyki
 • minister spraw wewnętrznych i administracji
 • minister spraw zagranicznych
 • minister sprawiedliwości
 • minister środowiska
 • minister zdrowia
 • prezes Rady Ministrów
Okres czasu
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
Szukaj według tytułu
26. 10. 2018
Rajmund Miller, Jan Kilian, Zbigniew Konwiński, Rafał Grupiński, Adam Korol, Marek Polak, Genowefa Tokarska zadali pytanie w sprawie nadzoru nad stanem gotowości bojowej podległych jednostek wojskowych na które wymagają odpowiedzi od .
Rajmund Miller, Jan Kilian, Zbigniew Konwiński, Rafał Grupiński, Adam Korol, Marek Polak, Genowefa Tokarska zadali pytanie w sprawie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie wojskowym na które wymagają odpowiedzi od .
18. 10. 2018
Andrzej Kosztowniak, Zofia Czernow, Tomasz Cimoszewicz, Joanna Augustynowska, Halina Rozpondek, Małgorzata Pępek, Krzysztof Mieszkowski, Aldona Młyńczak zadali pytanie w sprawie uregulowań prawnych dotyczących obowiązku wymiany wodomierzy w mieszkaniach będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na które wymagają odpowiedzi od .
11. 10. 2018
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie małego ruchu granicznego na które wymaga odpowiedzi od .
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie gazociągu Polska-Litwa na które wymaga odpowiedzi od .
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie połączenia kolejowego z obwodem kaliningradzkim na które wymaga odpowiedzi od .
10. 10. 2018
Andrzej Kosztowniak, Zofia Czernow, Tomasz Cimoszewicz, Joanna Augustynowska, Halina Rozpondek, Małgorzata Pępek, Jerzy Jachnik, Krzysztof Mieszkowski, Aldona Młyńczak zadali pytanie w sprawie zapewnienia możliwości nowoczesnego leczenia udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej w placówkach medycznych na terenie całej Polski na które wymagają odpowiedzi od .
8. 10. 2018
3. 10. 2018
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych na które wymaga odpowiedzi od minister finansów.
25. 9. 2018
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie stopnia wodnego w Malczycach na które wymaga odpowiedzi od minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie wałów przeciwpowodziowych na które wymaga odpowiedzi od prezes Rady Ministrów.
24. 9. 2018
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie Kanału Jamneńskiego na które wymaga odpowiedzi od minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
14. 9. 2018
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie rozliczeń samorządu terytorialnego na które wymaga odpowiedzi od minister finansów.
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie płatników podatku VAT zajmujących się działalnością rolniczą na które wymaga odpowiedzi od minister finansów.
17. 8. 2018
Mariusz Orion Jędrysek zadał pytanie w sprawie siedziby biura i danych kontaktowych rzecznika małych i średnich przedsiębiorców na które wymaga odpowiedzi od minister przedsiębiorczości i technologii.
24. 7. 2018
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy CBA na które wymaga odpowiedzi od minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych.
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie wynagrodzenia prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Krajowej oraz delegowanych do niej na które wymaga odpowiedzi od minister sprawiedliwości.
10. 7. 2018
Mariusz Orion Jędrysek zadał pytanie w sprawie planowanych zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów czeladniczych na które wymaga odpowiedzi od minister edukacji narodowej.
5. 7. 2018
Mariusz Orion Jędrysek zadał pytanie w sprawie refundacji leku na przewlekłą białaczkę szpikową na które wymaga odpowiedzi od minister zdrowia.
27. 6. 2018
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie pociągów TLK zatrzymujących się na stacji Mrozy na które wymagają odpowiedzi od minister infrastruktury.
25. 6. 2018
Tomasz Cimoszewicz zadał pytanie w sprawie działań mających na celu stworzenie systemu opieki koordynowanej w SM na które wymaga odpowiedzi od minister zdrowia.
16. 2. 2018
Krzysztof Truskolaski zadał pytanie w sprawie dewastacji Starego Zamku w Grodnie na które wymaga odpowiedzi od .
15. 2. 2018
Krzysztof Truskolaski zadał pytanie w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami na które wymaga odpowiedzi od .
18. 1. 2018
Krzysztof Truskolaski zadał pytanie w sprawie próby nieodpłatnego przejęcia od miasta Ciechanowca mienia pod tworzenie batalionu 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej na które wymaga odpowiedzi od minister obrony narodowej.
17. 1. 2018
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie braku odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską na które wymagają odpowiedzi od minister obrony narodowej.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej na które wymagają odpowiedzi od minister edukacji narodowej.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju na które wymagają odpowiedzi od minister rozwoju.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska na które wymagają odpowiedzi od minister środowiska.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na które wymagają odpowiedzi od minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości na które wymagają odpowiedzi od minister sprawiedliwości.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa na które wymagają odpowiedzi od minister infrastruktury i budownictwa.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Sportu i Turystyki na które wymagają odpowiedzi od minister sportu i turystyki.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych na które wymagają odpowiedzi od minister spraw zagranicznych.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia na które wymagają odpowiedzi od minister zdrowia.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów na które wymagają odpowiedzi od minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na które wymagają odpowiedzi od minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na które wymagają odpowiedzi od minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej na które wymagają odpowiedzi od minister obrony narodowej.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na które wymagają odpowiedzi od minister spraw wewnętrznych i administracji.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Finansów na które wymagają odpowiedzi od minister finansów.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Energii na które wymagają odpowiedzi od minister energii.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na które wymagają odpowiedzi od minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych na które wymagają odpowiedzi od minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Cyfryzacji na które wymagają odpowiedzi od minister cyfryzacji.
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek zadali pytanie w sprawie Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na które wymagają odpowiedzi od minister kultury i dziedzictwa narodowego.
15. 12. 2017
Andrzej Smirnow, Mariusz Orion Jędrysek, Robert Warwas zadali pytanie w sprawie akcji BZ WBK na które wymagają odpowiedzi od prezes Rady Ministrów.
1. 12. 2017
Jacek Protas zadał pytanie w sprawie możliwości przywrócenia programu Sprawny Dojazd dla Osób Niepełnosprawnych na które wymaga odpowiedzi od minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
30. 11. 2017
Andrzej Gawron zadał pytanie w sprawie liczby uczniów w Polsce na które wymaga odpowiedzi od minister edukacji narodowej.
20. 11. 2017