Kukiz'15

opozycja

Podstawowe informacje

Paweł Kukiz

Lider klubu

Liczba miejsc w parlamencie: 29
Media społecznościowe:

Poselskie zapytania i inicjatywy

Poseł/Posłanka
  • Dariusz Piontkowski
  • Marek Kwitek
  • Piotr Uruski
Adresat/-ka
  • minister finansów
  • minister infrastruktury
  • minister spraw wewnętrznych i administracji
Okres czasu
  • lipiec 2018
  • czerwiec 2018
  • luty 2018
  • styczeń 2018
Szukaj według tytułu
20. 7. 2018
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na które wymaga odpowiedzi od minister finansów.
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie wsparcia finansowego w celu zakupu nowego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, gm. Miedźna, pow. pszczyński na które wymaga odpowiedzi od minister spraw wewnętrznych i administracji.
18. 6. 2018
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup nowego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy, w gm. Węgierska Górka na które wymaga odpowiedzi od minister spraw wewnętrznych i administracji.
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na remont mostu "Bronisław" w Woli, w gm. Miedźna na które wymaga odpowiedzi od minister infrastruktury.
8. 2. 2018
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie przeszkód stwarzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w związku z odmową instalacji ekranów dźwiękochłonnych przy 700-metrowym odcinku obwodnicy Bielska-Białej na które wymaga odpowiedzi od .
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie zmiany przepisów ustaw Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego zmierzających do zabezpieczenia interesów obywateli na które wymaga odpowiedzi od .
Piotr Uruski zadał pytanie w sprawie skanalizowania obszarów o niskim stopniu koncentracji oraz pozaaglomeracyjncyh na które wymaga odpowiedzi od .
4. 2. 2018
Marek Kwitek zadał pytanie w sprawie rozwoju kolei na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na które wymaga odpowiedzi od .
Marek Kwitek zadał pytanie w sprawie powstania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na które wymaga odpowiedzi od .
31. 1. 2018
Dariusz Piontkowski zadał pytanie w sprawie wsparcia finansowego w celu zakupu nowego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu, gmina Radziechowy-Wieprz na które wymaga odpowiedzi od minister spraw wewnętrznych i administracji.

Obecność na głosowaniach Sejmu RP w czasie